อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 6 กรกฎาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 6 กรกฎาคม 2565

วิป 4 ฝ่ายนัดคุย6 ก.ค. ปรับแนวทางงานสภาฯ

เลขาฯ ปธ.รัฐสภาเผย 6 ก.ค หารือวิป 4 ฝ่าย รู้เรื่องประชุมสภาฯ เดินหน้าต่อหรือไม่ แนะ ปชช.ร้องทุกข์ถึง “ชวน” ด้วย จม.หรืออีเมลแทนมายื่นเอง ลดเดินทางเสี่ยง "โควิด" เสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.34 น.


เมื่อวันที่ 3 ก.ค. นายราเมศ รัตนะเชวง เลขานุการประธานรัฐสภา เปิดเผยว่า นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้มอบหมายให้นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 นัดประชุมคณะกรรมการประสานงาน (วิป) 4 ฝ่าย ทั้งฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายวุฒิสภา และฝ่ายตัวแทนคณะรัฐมนตรี (ครม.) หารือในวันที่ 6 ก.ค.นี้ เวลา 10.30 น. เพื่อพิจารณาแนวทางการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่าจะดำเนินการประชุมต่อหรือไม่ อย่างไร พร้อมประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 หากมีความจำเป็นต้องดำเนินการประชุม จะมีมาตรการการป้องกันเพื่อความปลอดภัยอย่างไร ขณะนี้ต้องรอการพิจารณาของที่ประชุม 4 ฝ่ายก่อน ว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไร ทั้งนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 7 ก.ค.และ 8 ก.ค. มีเรื่องค้างการประชุม เพื่อพิจารณาญัตติด่วนที่ ส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล เสนอญัตติด่วนด้วยวาจา เพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 อย่างเร่งด่วน และมีร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วัตถุอันตราย พ.ศ. ... ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา และร่างกฎหมายอีกหลายฉบับ

นายราเมศ กล่าวต่อว่า สำหรับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ยังมีมาตรการป้องกันที่เข้มข้น เพื่อให้การดำเนินงานในกิจการของทั้งสองสภาสามารถขับเคลื่อนทำงานไปได้ เพราะยังคงมีภารกิจงานประจำที่มีเจ้าหน้าที่สลับกันมาทำงานในจำนวนที่พอดีกับงาน ส่วนหนึ่งก็ทำงานที่บ้านเพื่อเป็นการป้องกัน และในส่วนของประชาชนที่จะเดินทางมาร้องทุกข์ต่อประธานรัฐสภา หากเป็นไปได้ช่องทางที่สะดวกที่สุดคือการส่งเป็นหนังสือมายังรัฐสภา เขียนหน้าซองถึงประธานรัฐสภา หรือส่งอีเมล และช่องทางผ่านเว็บไซต์ ยืนยันว่าหนังสือร้องทุกข์ถึงมือนายชวนทุกฉบับ และตนในฐานะเลขานุการประธานรัฐสภา จะนำมาสรุปรายงานแถลงข่าวประจำสัปดาห์ว่ามีประชาชนเดือดร้อนร้องเรียนเรื่องใดบ้าง เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคด้วย อย่างไรก็ตามนายชวนได้ย้ำให้คณะทำงานทุกคนให้ใส่ใจปัญหาของประชาชนในสถานการณ์เช่นนี้ต้องทุ่มเททำงานกันให้เต็มที่ สภาฯ พร้อมรับใช้ประชาชนทุกคน ในทุกสถานการณ์.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 9