อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565

"ดีป้า" เปิดตัวคนรักบ้านเกิดนำดิจิทัลใช้พัฒนาเมืองรุ่นใหม่  

ดีป้า ปั้นโครงการ “นักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ The Smart City Ambassadors” เปิดตัว 30 คนรักบ้านเกิดที่ผ่านการคัดเลือกจากพื้นที่เป้าหมาย 26 จังหวัด ครอบคลุมทุกภูมิภาค หวังสร้างงาน สร้างโอกาส สร้างอาชีพ ผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลพัฒนาท้องถิ่นภูมิลำเนามุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.34 น.


 
นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ดีป้า ได้ดำเนินโครงการ “นักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ The Smart City Ambassadors” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและพัฒนากำลังคนด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพื่อนำไปสู่การสร้างงาน สร้างโอกาส สร้างอาชีพใหม่ ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นภูมิลำเนาของตนเอง ร่วมกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตัวแทนเมืองในการเป็นผู้นำการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City Captains) ให้น่าอยู่

 
นอกจากนี้ยังมีการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการพัฒนาเมือง ต่อยอดไปใช้ในการ พัฒนาบุคลากรในพื้นที่ หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการพัฒนาเมือง รวมถึงการจัดทำแผน บริหารจัดการเมืองที่ยั่งยืน สอดคล้องกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ โดยเริ่มจากพื้นที่เป้าหมาย 26 จังหวัด ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ


 
โดยล่าสุด ดีป้า ได้เปิดตัวนักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ จำนวน 30 คน ที่ผ่านการคัดเลือกจากพื้นที่เป้าหมาย 26 จังหวัด ครอบคลุมทุกภูมิภาค ที่จะเข้ามาช่วยเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ พัฒนาพื้นที่ของตนสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ ซึ่งทุกคนได้นำเสนอแนวความคิดในการ พัฒนาเมืองในพื้นที่ของตนเอง โดยอาศัยจุดเด่นและจุดแข็งที่หลากหลาย ซึ่งหวังว่านักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ทั้งหมด จะนำความรู้ความสามารถไปใช้ต่อยอดในพื้นที่ของตนเอง เพื่อนำไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ
 
 
นายณัฐพล กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา ดีป้า ได้มีการเปิดตัว 5 เมืองอัจฉริยะนำร่อง ไทยแลนด์ สมาร์ท ซิตี้ (Thailand Smart City) เพื่อสร้างเมืองเดิมให้มีความน่าอยู่ ทันสมัย และเกิดการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่ ภูเก็ต ขอนแก่น แม่เมาะ สามย่าน และวังจันทร์วัลเลย์ ซึ่งจากนี้จะมีการพิจารณาประกาศ มอบตราสัญลักษณ์ เมืองอัจฉริยะกับพื้นที่อื่น ๆ ที่มีศักยภาพต่อไป.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 33