อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 6 กรกฎาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 6 กรกฎาคม 2565

โยก'สมบัติ พิมพ์สอน' นั่งผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรฯ

"ณรงค์ ทรงอารมณ์" ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เซ็นโยกข้าราชการประเภทอำนวยการระดับสูง 3 ราย พฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.29 น.

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ลงนามในคำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ 695/2564 เรื่องย้ายข้าราชการ ประเภทอำนวยการระดับสูง จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1.นายสมบัติ พิมพ์สอน ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี เป็น ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 2.นายประยูร จรเจริญ ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม เป็น ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด 3.นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด เป็น ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 33