อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 6 กรกฎาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 6 กรกฎาคม 2565

"อัมพร"ชี้เด็กปฐมวัย ไม่ใช้วิธีเรียนออนไลน์

เลขาธิการ กพฐ. เผย การเรียนของเด็กปฐมวัย ในสถานการณ์โควิด-19 ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างครูและผู้ปกครอง พฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.35 น.

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงกรณีที่หลายฝ่ายมีข้อห่วงใยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย หรือ อนุบาล เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้ไม่มีความเหมาะสมที่จะเรียนผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงการเรียนออนไลน์จะไม่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กในช่วงวัยนี้ ว่า สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ภายใต้ 5 รูปแบบ ได้แก่ ON-SITE, ONLINE, ON-AIR, ON-DEMAND และ ON-HAND โดยในส่วนของการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กระดับปฐมวัยนั้น จะไม่มีการเรียน ONLINE แต่จะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON-HAND คือ การนำใบงานไปให้นักเรียนทำที่บ้าน ในกรณีนี้ที่โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ ON-SITE ได้ ซึ่งครูจะประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง เพื่อที่จะผู้ปกครองเป็นตัวช่วยสำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ของบุตร หลาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดจองไวรัสโควิด-19

"อย่างไรก็ตาม ครูของเราจะมีการติดตามเด็กเป็นหลายบุคคล ไม่ใช่เป็นการผลักภาระให้กับผู้ปกครอง แต่เป็นการทำงานในลักษณะร่วมมือกัน เพื่อที่จะให้นักเรียนของเราได้รับการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ตามช่วงวัยอย่างดีที่สุด" เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 37