อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 6 กรกฎาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 6 กรกฎาคม 2565

มจพ. จัดมาตรการเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาสู้วิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่

มจพ. จัดมาตรการเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ พฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.58 น.


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดมาตรการเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดระลอกใหม่ในขณะนี้ โดยมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาและผู้ปกครอง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความห่วงใยและตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของนักศึกษาและผู้ปกครอง จึงกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือในหลายด้าน ดังนี้
 
 • จัดให้มีการลดค่าเทอม 10% ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ในปีการศึกษา 2563-2564 (ในทุกระดับ)
 • จัดให้มีการลดค่าเทอม 50% ภาคฤดูร้อน ในปีการศึกษา 2563-2564 ปวช.(เตรียมวิศวะฯ) – ปริญญาตรี
 •  จัดให้มีการลดค่าหอพัก 50% นักศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ในปีการศึกษา 2563-2564 (สำหรับนักศึกษาที่จองหอพักไม่ได้เข้าอยู่ ไม่คิดค่าใช้จ่าย)
 • จัดตั้งกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือนักศึกษาจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
 • ค่ารักษาพยาบาลในการรักษาโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นค่าส่วนต่างหรือกรณีที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากแหล่งเงินอื่นได้ จ่ายตามจริงไม่เกิน 10,000 บาท
 • เงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด-19 คนละไม่เกิน 5,000 บาท โดยเฉพาะในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยได้ทำประกันภัยโควิด-19ให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกคน
 • จัดตั้งกองทุนการศึกษาเพื่อสู้วิกฤติโควิด-19 โดยจัดให้มีทุนการศึกษาในระดับ ปวช. (เตรียมวิศวะฯ) - ปริญญาเอก ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 4,930 ทุน รวมเป็นเงิน 24,650,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ช่วยเหลือนักศึกษาที่ผู้ปกครองได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ประจำปีการศึกษา 2564มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาและผู้ปกครองอย่างเต็มที่และร่วมมือกันต่อสู้กับวิกฤตโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ไปด้วยกัน  

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

 • เห็นด้วย
  0%
 • ไม่เห็นด้วย
  100%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 11